دیموند جان

دیموند جان متولد سال 1969 در آمریکا است و ثروت او هم اکنون مبلغی بیش از 300 میلیون دلار برآورد شده . دیموند جان را بیشتر به عنوان سرمایه گذار و مالک شرکتی به نام FUBU می شناسند.

دیموند جان نه تنها جان هر چیزی را که کارآفرین ها آرزوی آن را دارند انجام داده، بلکه تبدیل به یک رهبر در اشتراک گذاشتن تیزهوشی در کسب وکار شده است.