فیلم های کارآفرینی

فیلم های کارآفرینی، از آن چیزهایی است که باید به خاطر بسپارید.  همه ما دوست داریم که کسب و کار خودمان را داشته باشیم و یک کارآفرین موفق باشیم. برخی برای رسیدن به این هدف تمام تلاششان را می کنند. درسته که فیلم دیدن یک تفریح است اما بعضی از فیلم ها هستند که شما بعد از دیدن آنها اطلاعات زیادی در مورد مسیری که در آن حرکت می کنید به دست می آورید و با این کار علاوه بر استراحت مطالب مفید زیادی هم یاد گرفته اید.

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
جری مگوایر | Jerry Maguire
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
فارست گامپ | Forrest Gump
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
شبگرد | Nightcrawler
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
بنیان گذار | The Founder
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
بانکدار | The Banker
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
استیو جابز | Steve Jobs
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
جوی | Joy
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
صدام رو میشنوی؟
فیلم های کارآفرینی
1
درس
1
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
فیلم سینمایی 42
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
مربی کارتر | Coach Carter
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل