شهرام اسلامی

دکتر شهرام اسلامی هستم، متخصص در زمینه ی روان شناسی. از جمله دیگر زمینه هایی که در آن فعالیت داشته و می توانم به شما مشاوره ارائه کنم باید از مشاوره تربیتی، مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، مشاوره عاطفی، مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره خانواده نام ببرم. از فعالیت های دیگر خود نیز می توانم به برگزاری سمینارهای آموزشی، ارائه ی محصولات چندرسانه ای در زمینه ی روان شناسی، چاپ مقاله در مجله های علمی معتبر، ارائه ی مقاله در همایش ها ملی و تألیف کتاب اشاره کنم. 

شهرام اسلامی
شهرام اسلامی
هوش اقتصادی نوجوانان
شهرام اسلامی
3
درس
8
فایل

290,000 تومان