دنی دُور

دنی دُور یکی از متخصصان سئو در حوزه دیجیتال مارکتینگ می باشد. 

او نویسنده کتاب پر فروش رازهای سئو و بنیانگذار  ایده های LLC است. دنی دُور مدیر سئو در شرکت های AT&T و MOZ نیز می باشد.

همچنین یکی از مدرسن اصلی simplilearn نیز هست.

او در معرفی خود می گوید: «من شیفته بازاریابی هستم»

دنی دُور
دنی دُور
دیجیتال مارکتینگ | سئو
دنی دُور
سطح دوره:
10
درس
87
فایل

99,000 تومان