لیلاک بالوک

لیلاک بالوک یکی از برترین مشاوران دیجیتال مارکتینگ و متخصص بهینه سازی نرخ تبدیل سایت و عضو هیئو علمی simplilearn می باشد.

او همچنین تعداد زیادی سخنرانی در حوزه های بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ نیز داشته است.