Big Think

Big Think یکی از بزرگترین تولید کننده ویدیوهای کوتاه با محوریت مهارت های نرم است.
Big Think یک پلتفرم رهبری فکر است که دیدگاه متخصصین دنیا را جمع آوری و تدوین کرده و در قالب محتوای کوتاه با فهم و پیاده سازی سریع و ساده ارائه می کند. از عصب شناس تا محقق و مدیرعامل، بیگ تینک محتوایی از بهترین و برجسته ترین افراد حاضر را برای کمک به پیشرفت شخصی و حرفه ای آماده می کند. ماموریت بیگ تینک، کمک به سریع تر شدن و باهوش تر شدن افراد برای رسیدن به موفقیت در اقتصاد قرن بیست و یکمی است