درک کابررا

درک کابررا با مدرک PhD عضو هیات علمی دانشگاه کورنل است و مدلسازی و تفکر سیستمی تدریس میکند.

درک یک دانشمند شناخته شده سیستم ها در کل دنیاست و در هیات علمی دانشگاه کورنل به تدریس تفکر سیستمی، رهبری سیستمی و مپینگ سیستمی اشتغال دارد، و مدیر دوره کارشناسی تفکر ، مدلسازی و رهبری  سیستمی (STML) است. او محقق ارشد موسسه تحقیقاتی کابرراست و موسس و مدیر ارشد پلکتیکا است، یک شرکت نرم افزاری بر پایه تحقیقاتی که ابزارهای مپینگ سیستمی را توسعه می دهد. او دو سخنرانی تد داشته، یک آهنگ رپ و یک کتاب کودکان درباره مسائل شناختی نوشته و چندین فصل کتاب و چندین مقاله در ژورنال های مختلف نوشته است. تحقیقات اون در ژورنال ها، مجلات تجاری، و نشریات معتبر چاپ شده و مولف هشت کتاب از جمله ساده سازی تکفر سیستمی، تفکر پشت میز و Flock Not Clock است

درک کابررا
درک کابررا
تفکر سیستمی
درک کابررا
5
درس
14
فایل

49,000 تومان