الیزابت مک‌لئود

الیزابت مک‌لئود معاون خدمات مشتریان در McLeod & More, Inc است.
الیزابت پروژه‌های مشتریانی مانند گوگل، جی ادونچرز، Hootsuite را مدیریت می‌کند. او موارد اجرایی و بازاریابی McLeod & More را نیز رهبری می‌کند. الیزابت، پیش از ملحق شدن به McLeod & More، در لندن و بوستون، در زمینه‌ی تبلیغات فعالیت می‌کرد. او یک مدرک کارشناسی از دانشگاه بوستون و مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی سازمانی و صنعتی دارد.