مارتین وکسمن


Martin Waxman استراتژیستِ ارتباطات است که استراتژی دیجیتال و آموزشِ رسانه اجتماعی را رهبری می‌کند.
او یکی از موسسانِ سه آژانسِ روابط عمومی است و رئیسِ مرکز مشاوره‌ی Martin Waxman Communications, نیز هست. مارتین بیش از 25 سال سابقه‌ی کار در صنعتِ روابط عمومی را دارد.
او نویسنده LinkedIn Learning است، یکی از میزبانانِ پادکستِ Inside PR است، از اعضای هیئت علمی PRSA Counselors Academy و یکی از روسای سابق CPRS Toronto بود.
مارتین گواهی‌نامه‌ی مدیریت ارتباطات و استراتژی دیجیتال را در دانشگاه تورنتو، دانشکده‌ی حسابداری، ایجاد کرد و در آن‌جا، دوره‌های بسیاری را تدریس کرد. او استاد روابط عمومی و رسانه اجتماعی کالج سنکا است و به‌صورت مرتب، در کنفرانس‌های آمریکای شمالی سخنرانی می‌کند.
مارتین دو کتاب داستان و یک کتاب الکترونیکی منتشر کرد.
از طریق توئیتر (@martinwaxman)، اینستاگرام (@martinwaxman) یا لینکدین، می‌توانید با مارتین در ارتباط باشید.

مارتین وکسمن
مارتین وکسمن
بازاریابی در رسانه های اجتماعی برای کسب ثروت
مارتین وکسمن
سطح دوره: مبتدی
5
درس
18
فایل

59,000 تومان