لیندسی پدرسن

لیندسی پدرسن متخصص برند در زمینه استراتژی برند در شرکت Ironclad است.

لیندسی به عنوان یک متخصص باتجربه برند با رویکردی علمی و سخت گیرانه در برندسازی، به مدیران کمک می کند تا با توجه به جایگاه همه جانبه برند Ironclad به رشد هدفمندی دست یابند. او قبل از فعالیتش در واحد استراتژی برند Ironclad مدیر برند Clorox بود که در آنجا تجارت های میلیاردی و پیشرفته ای را برپا کرد و گروه جدیدی را از Clorox Bleach گرفته تا Armor All و Brita وارد بازار نمود.

او در حال حاضر از یک رویکرد مدیریت عمومی در ایجاد استراتژی برند برای مشتریانش-یا همان مدیران تجاری که در تلاش برای رسیدن به رشد و پیشرفت هستند، استفاده می کند. او با استفاده از متد انحصاری Ironclad خود یک استراتژی برند طراحی می کند که با کمک آن کسب و کارها به بهترین شکل پیش می روند و مدیران نیز توانایی این را پیدا می کنند که با هدف، شفافیت و تمرکز ترقی کنند.

این ویدان را به همه مدیران و کارآفرینانی ک به دنبال ساخت برند مستحکم و سودآور هستند توصیه می کنیم.

لیندسی پدرسن
لیندسی پدرسن
استراتژی خلق برند
لیندسی پدرسن
6
درس
12
فایل

63,000 تومان