گری بولز

گری بولز یک مدرس، نویسنده و مشاور کسب و کار است.
او همچنین به شرکت هایی همچون گوگل، یاهو، TED، دانشگاه ها ، مدرسه بازرگانی لندن و ... مشاوره میدهد.
گری در انواع سمینارها و کنفرانس های مطرح نیز به سخنرانی های زیادی داشته است

گری بولز
گری بولز
چگونه کارکنانی سازگار داشته باشیم؟
گری بولز
سطح دوره: مبتدی
5
درس
14
فایل

59,000 تومان
گری بولز
گری بولز
چابکی
گری بولز
سطح دوره: مبتدی
4
درس
12
فایل

39,000 تومان