مارک بورگس

مارک بورگس مدیرکل بازاریابی Blue Focus و سخنران TedX و نویسنده کتاب کارمند اجتماعی و سابقه بیش از 25 سال همکاری با برند های جهانی را دارد.