زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی در جلسات کاری
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

تی جی واکر

4559 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

3056 دقیقه

 اریکا داوان

2242 دقیقه

کریس کرافت

3289 دقیقه

رابرت کیوساکی

5775 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.