روی نقاط ضعف تمرکز کنیم یا نقاط قوت؟ با تدریس سوزی ولش (مدت زمان : 2 دقیقه دقیقه)

سوزی ولشراهبردهای مرور بازخورد هنگام بحث در مورد نقاط قوت و ضعف افراد را توضیح می­دهد.

 

 


قالب بندی گفتگو برای دادن بازخورد

ثبت تیکت پشتیبانی