افزایش بهره وری با تدریس دارن هاردی (مدت زمان : 13 دقیقه دقیقه)

خلاصه دوره

دارن هاردی در این ویدان به ارائه ی راهکارهایی کارآمد برای افزایش بهره وری شخصی می پردازد. او با تمرکز بر داشتن مقصد، هدف و نقشه ی راه به مخاطب خود کمک می کند تا بهره وری بیشتری را در زندگی شخصی و کاری خود تجربه کند. او اصول موفقیتی را بیان می کند که خودش به صورت تجربی آموخته است.

همه ما تو دریایی متشکل از میلیاردها ورودی حسی که در حال رخ دادن هستند قرار داریم اما در جمجمه ما سیستم فعال سازی ورتیکال وجود دارد برای اینکه تمام ورودی های حسی را بررسی کند تا شما فقط بتوانید چیزی که روش تمرکز کردید را شناسایی کنید. بنابر تعیین اهداف چشم ذهنتان را آگاه می کند که به چه چیزی توجه کند. هدف تصمیمی است که مغزتان را آگاه می کند که دنبال چه چیزی باشد و به چی گوش کند و مشخص می کند که دنبال چی باشیم و به چی گوش بدهیم تا نقطه های درست را به هم وصل کنیم و بتوانیم به مقصدی که تعیین کردیم، برسیم. وقتی ماموریتتان، هدفتان، مقصدتان و دلایل تان مشخص باشد، قدرتی پیدا می کنید که غیر قابل نفوذ و شکست ناپذیر می باشد.


افزایش بهره وری

افزایش بهره وری

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی