دست یابی به اهداف با تدریس دارن هاردی (مدت زمان : 8 دقیقه دقیقه)

خلاصه دوره

دارن هاردی در این ویدان، فرآیند تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آن ها را آموزش می دهد.

داشتن هدف در زندگی ما مقوله بسیار مهمی است چراکه انسان بدون هدف انگیزه ای برای ادامه مسیر زندگی نخواهد داشت. اهداف چه کوچک چه بزرگ در ما شور و هیجان به وجود می آورند و حس مفید بودن به ما می دهند. انسان ها باوجود داشتن ثروت، سلامتی، تحصیلات، رفاه و... اگر هدفی نداشته باشند به زودی دچار افسردگی و یاس خواهند شد.

ما به خاطر طبیعتمان موجودات هدف داری هستیم. مغز ما دائما درحال تلاش برای هماهنگ کردن دنیای بیرون با آن چیزی است که در درونمان می بینیم و دنبالش هستیم می باشد. زمانی که برای خودتان هدف تعیین می کنید به مغزتان چیزی می دهید که بتواند روی آن تمرکز کند و مانند این است که به ذهنتان چشم هایی تازه می دهید تا تمام مردم و موقعیت ها و صحبت ها و منابع و ایده ها و خلاقیتی را ببینید که در جهت هدفتان می باشد. پس دنیای برونی تان با چیزی که درونتان هست هماهنگ می شود. اهداف به شما جهت و بینش می دهند و با داشتن اهداف مشخص و مکتوب پیش چشم تان، کائنات به شما چیزی می دهد که به دنبالش هستد.


دست یابی به اهداف

دست یابی به اهداف

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی