Business English | Making Presentations

12
درس
32
فایل
100%
تومان
0 تومان

Week 1 Lesson 1 Introduction & Overview

play_arrow
Welcome to Presentations
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Course Overview
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
(Scenario Effective Presentation (A & B
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Presentation Guidelines Part 1
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Presentation Guidelines Part 2
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Effective Introductions
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
Useful Language and Guidelines Presentations
cloud_download

Week 1 Lesson 2 Transitions and Conclusions

play_arrow
Transitions and Conclusions
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
(Scenario Difficult Audience (A
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Answering Questions
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
(Scenario Difficult Audience (B
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
Useful Language Signposts
cloud_download

Week 1 Lesson 3 Creating Slides

play_arrow
Slides
play_circle_outlinepause_circle_outline

Week 1 Summary

play_arrow
Effective Presentations Advice
play_circle_outlinepause_circle_outline

Week 2 Lesson 1 Graphs and Charts

play_arrow
Introduction to Week 2
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Explaining Graphs
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Challenges in Describing Visuals - University of Washington
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
Useful Language Graphs and Charts
cloud_download

Week 2 Lesson 2 Numbers

play_arrow
Using Large Numbers
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Describing Data
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Expedia Interview
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
Useful Expressions and Resource Numbers
cloud_download

Week 2 Lesson 3 Trends

play_arrow
Introduction to Trends
play_circle_outlinepause_circle_outline

Week 2 Summary

play_arrow
Slides and Visuals Advice
play_circle_outlinepause_circle_outline

Week 3 Lesson 1 Persuasive Language

play_arrow
Introduction to Persuasive Language
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
Useful Expressions Persuasive Language
cloud_download

Week 3 Lesson 2 Promoting a Place

play_arrow
Introduction to Promoting a Place
play_circle_outlinepause_circle_outline

Week 3 Summary

play_arrow
Persuasive Language Advice
play_circle_outlinepause_circle_outline

Week 4 Lesson 1 Bringing it all Together

play_arrow
Putting it all Together
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
Model Presentation
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
Resource Creating Graphics and Audio for Google Slides
cloud_download
picture_as_pdf
Resource Creating Graphics and Audio for PowerPoint
cloud_download

مدرس دوره

دانشگاه وارتون

مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا (به انگلیسی: School of the University of Pennsylvania ) قدیمی‌ترین و معتبرین مدارس بازرگانی و مدیریت و اقتصاد جهان است.در حقیقت در رشته های مدیریتی و اقتصادی رتبه 1 دنیا را در اختیار دارد (رتبه های بعدی متعلق به مدرسه بازرگانی هاروارد و MIT است).

این مدرسه متعلق به دانشگاه پنسیلوانیا، از دانشگاه‌های خصوصی آیوی لیگ، بوده، و در سال ۱۸۸۱ تأسیس و در شهر فیلادلفیا قرار دارد.

این مؤسسه در خارج از ایالات متحده نیز (همانند دوبی) برنامه‌هایی دارد

سایر دوره های شما