چگونه کارهای مان را به دیگران تفویض کنیم؟
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

رابین شارما

39921 دقیقه

chill anywhere

2088 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.