چابکی

4
درس
11
فایل
37
دقیقه
39000 تومان

آیا در مسیر اهداف یادگیری تان قرار داشته، نسبت به آن هوشیار بوده و به پیش می روید؟ در این دوره، گری بولز چگونگیِ ایجاد و پیگیری یک طرح یادگیری متناسب با نحوه اهداف یادگیری تان را توضیح می دهد. گری در مورد اهمیت چابکی یادگیری توضیح داده و نقش آن در موفقیت تان را مد نظر قرار می دهد. وی شما را با فرایند ایجاد فهرست آرزوهای یادگیری، مرتب ساختن اولویت ها، متعهد ماندن به یادگیری تان و چیزهای دیگری آشنا می سازد.

مباحث عبارتند از: 

  • افراد چگونه یاد می­گیرند؟؛
  • ایجاد لیست آرزوها برای یادگیری؛
  • ایجاد طرحی برای یادگیری؛
  • اولویت بندی در چهارچوب طرح یادگیری؛
  • تعهد به یادگیری؛

پیشرفت در مسیر اهداف یادگیری

 

اساتید دوره

گری بولز

گری بولز یک مدرس، نویسنده و مشاور کسب و کار است.
او همچنین به شرکت هایی همچون گوگل، یاهو، TED، دانشگاه ها ، مدرسه بازرگانی لندن و ... مشاوره میدهد.
گری در انواع سمینارها و کنفرانس های مطرح نیز به سخنرانی های زیادی داشته است

person
mail