انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار

5
درس
10
فایل
175
دقیقه
140000 تومان

در این سمینار نکاتی کاملا کاربردی در مورد انعطاف پذیری عصبی و نحوه ی کاربرد آن در زندگی و کسب و کار با توجه به اصول علمی بیان شده است.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • چه تغییراتی می خواهید در زندگی شما رخ دهد؟
  • در مورد مغز بیشتر بدانیم.
  • نورون ها چه مسئولیتی دارند؟
  • انعطاف پذیری عصبی چیست؟
  • اصول کلی انعطاف پذیری عصبی
  • الگوی تی تا چیست؟
  • توجه و انگیزه چه تاثیری در ایجاد تغییرات دارند؟
  • بهترین روش یادگیری چیست؟
  • تمرین عملی یا تمرین ذهنی؟
  • استراحت چه کمکی به یادگیری ما میکند؟

اساتید دوره

پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راه انـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میلاد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

نظرات درباره انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار (1 نظر)

واقعا فوق العاده بود با اینکه با همه اظهارات جناب بهرام پور موافق نبودم اما خیلی چیزی یادگرفتم ممنونم
2087009058 - 27 آبان 1400
person
mail