حل تعارض و اختلاف در زندگی و کار

5
درس
9
فایل
235
دقیقه
99000 تومان

در این سمینار نکاتی کاملا کاربردی جهت مدیریت تعارض در محیط زندگی و کار رو یاد میگیریم تا بتوانیم از تعارض بعنوان فرصتی برای تقویت ارتباط مان استفاده کنیم.

سرفصل های این محصول شامل؟

  • تعارض واقعا چیست؟
  • سیستم رفتاری ما به چه صورت کار می کند؟دیگران چطور؟
  • مزایای استاد شدن در حل تعارض چیست؟
  • اشتباهات رایج در مورد حل تعارض
  • اتاق عمل جراحی تعارض! چه کسانی مجاز به ورود هستند؟
  • ارتباط موثر و حل تعارض
  • قوانین و چارچوب های حل تعارض چیست؟
  • ابزار های حرفه ای حل تعارض
  • سبک های مختلف حل تعارض
  • تکنیک رویایی "واس" برای رفع تعارض

 

اساتید دوره

پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راه انـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میلاد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

person
mail