حل تعارض و اختلاف در زندگی و کار
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

لیزا گیتس

3346 دقیقه

رابین شارما

پیام بهرام پور

72098 دقیقه

جان دمارتینی

51468 دقیقه

پیام بهرام پور

37375 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.