اصول رهبری و همکاری در تیم ها

سازمان ها یا شکوفا می شوند یا از شکوفایی باز می مانند و این به خوبیِ عملکرد تیم های درون آنها بستگی دارد. چطور می توان تیم هایی با عملکرد عالی تشکیل داد؟

3
درس
9
فایل

مدرس دوره

امی ادمانسون

امی ادموندسون پروفسور و استاد رهبری و مدیریت در مدرسه بازرگانی هاروارد است. او برای کار پیشگامانش در زمینه ایمنی روانی شناخته شده است، که در طی 15 سال گذشته، تحقیق علمی زیادی در زمینه مدیریت، مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

سایر دوره های شما