اصول رهبری و همکاری در تیم‌ها
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.