کنترلِ کنترل (مدیریت خشم خود و دیگران)

7
درس
24
فایل
947
دقیقه
290000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقدمه

play_arrow
تعریف سه واژه
42:06 - 172 مگابایت
play_arrow
نمودار خشم
31:22 - 128 مگابایت
play_arrow
فیزیک خشم و خودآگاهی
42:06 - 172 مگابایت
play_arrow
بروز ناصحیح خشم
1:04:46 - 263 مگابایت
play_arrow
روش های بروز خشم
22:05 - 103 مگابایت

حواس

play_arrow
کنترل ورودی ها
48:17 - 162 مگابایت
play_arrow
نقش تغذیه و خواب
30:32 - 103 مگابایت

فیلترهای ذهنی

play_arrow
فیلترهای ذهنی چی هستند؟
45:03 - 151 مگابایت
play_arrow
انواع فیلترها
33:56 - 116 مگابایت
play_arrow
واقعیت ها
29:55 - 101 مگابایت
play_arrow
رابطه ذهن و خشم
30:55 - 106 مگابایت

دنیای مطلوب

play_arrow
تعریف
play_arrow
توقع
play_arrow
نه شنیدن
play_arrow
تغییر استانداردهای ذهنی
play_arrow
رسالت زندگی

رفتار یا احساس

play_arrow
پاسخ به خشم
48:46 - 199 مگابایت
play_arrow
انتخاب مسیر خشم
43:26 - 178 مگابایت
play_arrow
ساختمان رفتارهای ما
play_arrow
تصویر سازی ذهنی
43:55 - 182 مگابایت

رویداد فعال کننده

play_arrow
رویداد فعال کننده
1:17:59 - 263 مگابایت

پرسش و پاسخ

play_arrow
جزوه مدیریت خشم
- 8.8 مگابایت
play_arrow
سخنرانی تد KellyMcGonigal
14:29 - 49.1 مگابایت
play_arrow
جزوه ازمون خشم
- 1 مگابایت
play_arrow
پرسش و پاسخ
32:58 - 110 مگابایت
play_arrow
جزوه حواس
- 1 مگابایت

می‌خواهید خشم شما را کنترل کند یا شما خشم را کنترل کنید؟

برای شما هم پیش آمده که:

✔️ نتوانید احساساتی مثل خشم را کنترل کنید؟
✔️ دیگران کنترل شما را در دست بگیرند و خشمگینتان کنند؟
✔️ یک روز خیلی خوب به دلیل یک اتفاق به صورت کامل از بین برود؟ و شما دائما خشمگین باشید؟
✔️ عزیزانتان به دلیل رفتار شما در زمان خشونت از دست شما رنجیده شده باشند؟
✔️ حرفی را زده باشید که نباید می‌زدید اما به دلیل خشم این کار را انجام داده باشید؟
✔️ وقتی دیگران ناراحت می‌شوند نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهید؟

وقتی مدیریت خشم را یاد بگیریم، قطعاً افسوس می‌خوریم! افسوس این که چقدر در گذشته کمتر از زندگی خود لذت بردیم!

 

اساتید دوره

پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راه انـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میلاد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

person
mail