قدر خود را بدانید و مطالبه‌اش کنید
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

Careercake

1966 دقیقه

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2985 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.