شفای طبیعت

1
درس
4
فایل
60
دقیقه
39000 تومان

اوست شفادهنده
درمان هر دردی در طبیعت است

بسیاری از ما دوست داریم که از درمانهای طبیعی و دمنوش های گیاهی استفاده کنیم اما متاسفانه نحوه استفاده درست از گیاهان و بایدها و نبایدها را نمی دانیم.
وقتی به ما می گویند که این گیاه خواص بی نظیری دارد فکر می کنیم که همه می توانند استفاده کنند در صورتیکه بعضی افراد با توجه به مشکلات جسمی خود مجاز نیستند که از همه داروهای گیاهی استفاده کنند پس این امر بسیار مهم است.
همانطور که می دانیم پیچیده ترین و گسترده ترین موجودات زمین گیاهانند و بسیار متنوع هستند.
در دنیای امروز با توجه به شرایط بیماریهای جدید و سبک زندگی ما و عوارض داروهای شیمیایی بسیاری از مردم و حتی صنایع دارویی رابه سمت استفاده از داروهای گیاهی سوق داده است.
این دوره یک برنامه جامع است که توسط بهناز احمدی مشاور و کارشناس گیاهان دارویی که سالها در این‌حوزه بصورت عملی کار کرده و دارای تجربه می باشد آموزش داده میشود.
در این دوره موارد زیر شرح داده میشود:
۱.آموزش و شناخت کاربردی گیاهان دارویی
۲.چگونگی نحوه مصرف گیاهان دارویی با توجه به طبع و مزاج فرد

۳. چگونگی مصرف داروهای گیاهی با توجه به مشکلات جسمی و محدویت های هر فرد
۴.شناخت ارگانهای بدن از نظر بیوشیمیایی و بررسی بیماریهای رایج امروزی و تاثیر گیاهان دارویی بر روی آنها.

اساتید دوره

بهناز احمدی

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
کارشناس طب گیاهی
مشاور و کارشناس فروش گیاهان دارویی

person
mail