چگونه قاطع باشیم؟
دوره های پیشنهادی

جنی بلیک

1774 دقیقه

رابین شارما

دیزی لاولیس

2723 دقیقه

کریس کرافت

3289 دقیقه

دکتر اریک زکریسون

3118 دقیقه

مل رابینز

2771 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.