هوش هیجانی، مهمترین مولفه موفقیت
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

کِن هوندا

31596 دقیقه

رابین شارما

39921 دقیقه

chill anywhere

2088 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.