طراحی مدل کسب‌وکار و تدوین طرح کسب‌وکار
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

6220 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.