دستیابی به اهداف بزرگ

3
درس
10
فایل
20
دقیقه
39000 تومان

دستیابی به اهداف بزرگ
موفقیت بلندمدت، نتیجه تعیین اهداف بزرگ و معنادار و تقسیم آن ها به اقدامات کوچک روزانه است. در این دوره، متخصص رهبری سازنده، دیو کرنشاو یک فرایند هفت مرحله ای اثبات شده و یک برنامه ریزی مشخص و مدون در اختیار شما میگذارد که همه می توانند از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. بیاموزید چطور فرایندها را ساده کنید، دیگران را برای موفقیت همراه کنید و یک جدول زمانبندی برای پیشرفت مداوم داشته باشید. با استفاده از توصیه های دیو، از مرحله تعیین اهداف به مرحله دستیابی به اهداف میرسید.

اساتید دوره

داو کرنشاو

دیو کرنشاو نویسنده و مربی رهبری است که با Time، Fast Company و USA Today معروف شد.
او استادِ پرورشِ رهبرانِ مولد است. او را در مجله‌‌ی Time، USA Today، Fast Company و BBC News دیده‌ایم. دوره‌های او در LinkedIn Learning میلیون‌های بیننده داشته است. او چهار کتاب نوشته است، از جمله The Myth of Multitasking: How ""Doing It All"" Gets Nothing Done، که به شش زبان ترجمه شده است و یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی مدیریتِ زمان است. دیو، به عنوان یک نویسنده، سخنران و مدرس آنلاین، صدها رهبر از هزاران رهبر کسب‌وکار در سراسر جهان را متحول ساخته است.

person
mail