دستیابی به اهداف بزرگ

3
درس
10
فایل
20
دقیقه
39000 تومان

دستیابی به اهداف بزرگ
موفقیت بلندمدت، نتیجه تعیین اهداف بزرگ و معنادار و تقسیم آن ها به اقدامات کوچک روزانه است. در این دوره، متخصص رهبری سازنده، دیو کرنشاو یک فرایند هفت مرحله ای اثبات شده و یک برنامه ریزی مشخص و مدون در اختیار شما میگذارد که همه می توانند از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. بیاموزید چطور فرایندها را ساده کنید، دیگران را برای موفقیت همراه کنید و یک جدول زمانبندی برای پیشرفت مداوم داشته باشید. با استفاده از توصیه های دیو، از مرحله تعیین اهداف به مرحله دستیابی به اهداف میرسید.

اساتید دوره

داو کرنشاو

داو کرنشاو، مشاور کسب­ وکارهای کوچک، سیستم فروش سه مرحله ­ای ساده ­ای را پیشنهاد می‌دهد (کاوش-ارائه-اقدام) که می ­توانید در کسب ­وکار کوچک­تان ادغامش کنید تا فروش­تان رونق گیرد. نخست، هفت بنیان کسب­ وکارهای کوچک را بیاموزید: تکنیک ­های عقل سلیم مثل سوال پرسیدن، گوش دادن و پیگیری. سپس راهنمائی ­هایی برای دست به کار شدن و ساختن سیستم فروش­ تان دریافت کنید. ­داو نشان می­دهد که با شناخت بهتر مشتری­ های بالقوه و نیازهایشان، میتوانید  مطلب کوتاهی که بر نیازهایشان متمرکز شده است، ارائه داده و با پیگیری کارها، مراحل بعدی را تشخیص و مشتری‌ها را به اقدام تشویق کنید. داو متن های کوتاهی در مورد فروش رائه می­دهد که می­توانید آنها را برای هر یک از مراحل این فرایند به کار بگیرید؛ همچنین، پیشنهادهایی هم برای ایجاد متن ­های خاص خودتان به شما ارائه می‌دهد. برای اینکه روند فروش­تان را در آینده­ ی دور هم با صلابت نگه دارید، فصل ­های پایانی در مورد تمرین و سنجش میزان پیشرفت­ و تکامل سیستم فروش­تان را حتما بررسی کنید.  

 

person
mail