میخکوب کردن مخاطب در سخنرانی
دوره های پیشنهادی

پیام بهرام پور

72098 دقیقه

پیام بهرام پور

37375 دقیقه

پیام بهرام پور

40070 دقیقه

برایان تریسی

3568 دقیقه

پیام بهرام پور

14458 دقیقه

پیام بهرام پور و 1 استاد دیگر

11119 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.