چگونه یک تیم چابک داشته باشیم؟
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه

رابین شارما

39921 دقیقه

محمد مهدی ربانی

23203 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.