آموزش مکالمه و گرامر زبان انگلیسی | متوسط تا پیشرفته

1
درس
26
فایل
544
دقیقه
500000 تومان

مکالمه و گرامر | متوسط تا پیشرفته

play_arrow
کاربردها و استفاده های Will
18:41 - 63.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
کاربردها و استفاده های Going to
16:03 - 54.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
کاربردها و استفاده های Used to
10:13 - 34.4 مگابایت
play_arrow
کاربردهای Be Used To
41:58 - 141 مگابایت
play_arrow
کاربردهای Get Used To
31:36 - 106 مگابایت
play_arrow
گذشته کامل
18:34 - 62.6 مگابایت
play_arrow
افعال حالتی
19:57 - 67.0 مگابایت
play_arrow
صفات مربوط به عصبانیت(بخش اول)
26:00 - 87.0 مگابایت
play_arrow
کاربردهای Make
19:30 - 65.6 مگابایت
play_arrow
کاربردها و استفاده های Suposed to
28:20 - 95.3 مگابایت
play_arrow
صفات مقایسه ای
34:48 - 117 مگابایت
play_arrow
صفات فوق العاده
34:30 - 116.0 مگابایت
play_arrow
ساختارها و کاربردهای wish(بخش اول)
22:00 - 73.8 مگابایت
play_arrow
ساختارها و کاربردهای wish(بخش دوم)
35:06 - 118 مگابایت
play_arrow
جملات شرطی(بخش صفر)
15:04 - 50.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
جملات شرطی(بخش اول)
25:47 - 86.9 مگابایت
play_arrow
جملات شرطی(بخش دوم)
15:39 - 52.7 مگابایت
play_arrow
جملات شرطی(بخش سوم)
23:09 - 78.2 مگابایت
play_arrow
جملات مجهول - حال ساده
19:18 - 64.8 مگابایت
play_arrow
جملات مجهول -حال استمراری
21:26 - 41.6 مگابایت
play_arrow
جملات مجهول- ماضی ساده
8:24 - 28.2 مگابایت
play_arrow
جملات مجهول- ماضی استمراری
10:21 - 34.8 مگابایت
play_arrow
جملات مجهول- حال کامل
12:55 - 43.4 مگابایت
play_arrow
جملات مجهول - ماضی کامل
14:49 - 50.0 مگابایت
play_arrow
جملات مجهول- آینده ساده
11:34 - 39.0 مگابایت
play_arrow
کاربردها و استفاده های Should have
17:06 - 58.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

نحوه صحیح استفاده از دوره مکالمه و گرامر:

  • هر درس را حداقل 2 یا 3 بار تماشا کنید تا به مطالب و جملات تسلط پیدا کنید.
  • جملات را همراه فیلم ها با انرژی و صدای بلند تکرار کنید.
  • برای تمرین بیشتر جملات هر درس را بدون ترجمه بنویسید.
  • جملات نوشته شده را مرور کنید تا بدون نیاز به ترجمه معنی جملات را متوجه شوید.
  • جملات را با صدای بلند بخوانید و صدای خود را ضبط کنید. در این صورت میتوانید از صدای ضبط شده ی خود نیز برای مرور استفاده کنید.

نکته: یادگیری زبان مانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین و تکرار فراوان دارد.

سوال:

سریع ترین روش یادگیری چیست؟

به جای تماشای چند درس، یک درس را چند بار مشاهده کنید تا مسلط شوید. با این روش بدون اتلاف انرژی و زمان در کوتاه ترین مدت نتیجه می گیرید.

اساتید دوره

person
mail