آموزش سیستم کانبان برای استارتاپ ها و تولید ناب
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

6220 دقیقه

محمد مهدی ربانی

20794 دقیقه

دارن هاردی

2323 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2610 دقیقه

آندریا هالند

1741 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.