مهارت های مدیریت برای کسب و کارهای بین المللی

19
درس
51
فایل
378
دقیقه
459000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

هفته اول | به دوره مهارت‌های مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی خوش آمدید

play_arrow
مقدمه‌ی دوره و هفته اول
2:52 - 9.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

هفته اول | درک ویژگی‌های اصلی یک مدیر

play_arrow
مفاهیم کلیدی - مقدمه‌ای بر چارچوب‌های مدیریت
1:36 - 5.3 مگابایت
play_arrow
مفاهیم کلیدی - چارچوب مدیریتی مینتزبرگ از 10 نقش مدیریتی
13:28 - 44.1 مگابایت
play_arrow
ویژگی‌های اصلی یک مدیر کارآمد
16:50 - 56.3 مگابایت
play_arrow
مهارت‌های اصلی CMI - پاول تیلور
11:56 - 39.9 مگابایت
play_arrow
مهارت‌های اصلی CIMA - مصاحبه با اندرو هاردینگ
9:28 - 31.9 مگابایت
play_arrow
ویژگی‌های یک مدیر - تصمیم‌گیری - مصاحبه با اندرو هاردینگ
4:58 - 16.9 مگابایت
play_arrow
مصاحبه با یان کامرون - مهارت‌های اصلی مدیریت
12:25 - 41.6 مگابایت
play_arrow
کالج اشریج - استایل‌های مدیریت
3:48 - 12.6 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مقدمه‌ای بر مهارت‌های مدیریتی
0:49 - 2.7 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مهارت‌های مدیریتی - مثال
6:18 - 21.0 مگابایت

هفته اول | تفاوت‌های مدیر و رهبر

play_arrow
مصاحبه با مری استیاسنی - زنان در نقش رهبری
15:32 - 52.6 مگابایت
play_arrow
مصاحبه با کلیر تیلور - رهبری
18:45 - 63.2 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مصاحبه با استیفن هابز - مهارت‌های اصلی رهبری و مدیریت
13:14 - 44.6 مگابایت
play_arrow
رهبری در مقابل مدیریتی
12:17 - 41.2 مگابایت
play_arrow
گری یوکل - ساخت توان متخصص
10:10 - 34.1 مگابایت

هفته اول | عملکرد مدیریتی و ارزش افزوده ذینفعان

play_arrow
مقدمه - چگونه سطح کارآمدی یک مدیر را اندازه بگیریم؟
3:37 - 12.2 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مقدمه‌ای بر کارآمدی مدیران عملیاتی
1:31 - 5.1 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - کارآمدی مدیران عملیاتی - مثال 1
15:24 - 51.8 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - کارآمدی مدیران عملیاتی - مثال 2
17:56 - 60.2 مگابایت

خلاصه هفته 1 و کوئیز

play_arrow
خلاصه هفته اول
2:59 - 10.1 مگابایت

هفته دوم | به هفته دوم خوش آمدید

play_arrow
مقدمه هفته دوم
2:35 - 8.7 مگابایت

هفته دوم | جنبه‌های مهم یک تیم و نقش‌های درون هر تیم

play_arrow
مفاهیم کلیدی - کار تیمی کارآمد و نقش‌های تیمی بلبینز
9:38 - 32.4 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - برنامه‌های کاربردی محیط کار در نقش‌های تیمی بلبینز
6:57 - 23.3 مگابایت

هفته دوم | ساخت یک تیم کارآمد

play_arrow
مطالعه موردی - مصاحبه با استیفن هابز - ساخت یک تیم کارآمد
14:40 - 49.4 مگابایت
play_arrow
مصاحبه با گراهام چیس - کار تیمی
27:47 - 93.4 مگابایت
play_arrow
مصاحبه با یان کامرون - ساخت یک تیم کارآمد
12:42 - 42.8 مگابایت

هفته دوم | ساخت روابط کارآمد در داخل و خارج تیم

play_arrow
مطالعه موردی - مصاحبه با ولنتینا لورنزون - روابط مشارکتی
9:48 - 32.8 مگابایت

هفته دوم | دسترسی به حداکثر ارائه خدمات به ذینفعان

play_arrow
مطالعه موردی - مدیریت یک تیم برای عملکرد بهینه
22:42 - 76.2 مگابایت

خلاصه هفته دوم

play_arrow
خلاصه هفته دوم
3:42 - 12.5 مگابایت

هفته سوم | به هفته سوم خوش آمدید

play_arrow
مقدمه هفته سوم
4:07 - 13.8 مگابایت

هفته سوم | اعمال تئوری‌های انگیزشی به محیط کار

play_arrow
مفاهیم کلیدی - تئوری‌های انگیزشی - مقدمه
8:07 - 27.3 مگابایت
play_arrow
انگیزه‌ی هرزبرگ - تئوری بهداشتی
7:36 - 25.6 مگابایت
play_arrow
تئوری X و تئوری Y از مک‌گرگور
9:08 - 30.5 مگابایت
play_arrow
تئوری عدالت آدامز
7:15 - 24.0 مگابایت

خلاصه هفته سوم و کوئیز

play_arrow
خلاصه هفته سوم
3:49 - 12.7 مگابایت

هفته چهارم | به هفته چهارم خوش آمدید

play_arrow
مقدمه هفته چهارم
4:41 - 15.8 مگابایت

هفته چهارم | رویکردهای ارتباطات کارآمد در محیط کار

play_arrow
مصاحبه با گراهام چیس - مهارت‌های ارتباطی
14:37 - 49.1 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - استراتژی‌های ارتباطی
17:12 - 57.6 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مصاحبه با استیفن هابز - ارتباطات محیط کار
16:49 - 56.6 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مصاحبه با مایکل دیویس - نقش تکنولوژی
12:52 - 43.1 مگابایت

هفته چهارم | ارتباط کلامی و غیرکلامی

play_arrow
مفاهیم کلیدی - ارتباط کلامی و غیرکلامی
0:57 - 3.2 مگابایت
play_arrow
ارتباط کلامی و غیرکلامی
31:41 - 106 مگابایت

هفته چهارم | مدیریت کارآمد تغییر

play_arrow
مفاهیم کلیدی - چارچوب‌های مدیریت تغییر - مقدمه
2:54 - 9.7 مگابایت
play_arrow
مفاهیم کلیدی - الگوی مدیریت تغییر 3 مرحله‌ای کرت لوئین
4:59 - 15.8 مگابایت
play_arrow
مفاهیم کلیدی - الگوی 8 مرحله‌ای تغییر از کاتر
10:41 - 35.1 مگابایت
play_arrow
مفاهیم کلیدی - الگوی 5 مرحله‌ای کوبلر-راس
4:04 - 13.3 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مقدمه‌ای بر اعمال چارچوب‌ها برای مدیریت تغییر
5:39 - 18.9 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - اعمال چارچوب‌ها برای مدیریت تغییر
9:30 - 31.9 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی - مصاحبه با ریتو کانزال - مهارت‌های اصلی مدیریت تغییر
10:23 - 34.8 مگابایت

خلاصه دوره مهارت‌های مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی

play_arrow
خلاصه هفته چهارم و مهارت
4:00 - 13.4 مگابایت

در این دوره می آموزید چطور روابط موثر بسازید، تئوری های انگیزشی کلیدی چه هستند و چطور از ارتباطات به بهترین شکل استفاده کنید، مهارت هایی که برای موفقیت در کسب و کارهای بین المللی نیاز هستند.

این دوره روی طیفی از تکنیک های مدیریتی تمرکز دارد. مهارت های اصلی رهبران موثر را فرا میگیرید و اینکه چطور بین مدیریت و رهبری تفاوت قائل شوید. این دوره به فعالیت های تیم ها، روش ایجاد روابط موثر، نظریات کلیدی انگیزش، و استفاده از ارتباطات به بهترین شکل می پردازد

اساتید دوره

دیوید جیمز

دیوید جیمز با مجموعه ای از مشتریان جهانی همکاری می کند و با ارائه آموزش های مناسب و  توسعه یادگیری ، ارزش قابل توجهی به عملکرد سازمانی خود می دهد. این رویدادها در سازمان های مختلفی در مناطق مختلف جهان تحویل داده شده است. دیوید بیش از 25 سال تجربه دارد و در بخشهای مختلفی کار می کند. وی دارای تخصص در مدیریت تغییر ، مدیریت ارتباط با مشتری ، خدمات به مشتری ، سرمایه انسانی و منابع ، یادگیری مادام العمر ، رهبری و مدیریت ، بازاریابی ، خود اندیشی و یادگیری مبتنی بر کار است.

person
mail