مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه ای

4
درس
20
فایل
416
دقیقه
69000 تومان

آیا به دنبال راه‌های تازه برای شبکه‌سازی و توسعه ارتباطات اجتماعی هستید؟ سخنرانی را بیازمایید. انجام یک سخنرانی مانند آغاز کردن گفت‌وگویی در اتاقی مملو از آدم است. در هنگام سخنرانی بداهه وقتی همه سکوت می‌کنند، شما می‌درخشید. زمان سخنرانی بداهه، زمان سکوت اکثر افراد است.

فرض کنید شما نماینده شورای شهر هستید و در یک جمع از شما دعوت می‌شود، تا برای سخنرانی پشت تریبون بروید و یا در جمع مدیران از شما برای صحبت درخواست می‌شود، یا در یک جمع دوستانه و یا خانوادگی از شما درخواست می‌شود، یک داستان یا لطیفه تعریف کنید. شما این موقعیت‌ها را انتخاب نمی‌کنید، اما اگر بتوانید به‌خوبی صحبت کنید، برای شما یک سکوی پرتاب به سمت اهدافتان به‌حساب می‌آید، که شمارا از دیگران متمایز می‌کند.

برخی افراد در هنگام سخنرانی بداهه، خیلی عالی شروع به صحبت می‌کنند، بقیه افراد حاضر در دلشان می‌گویند، کاش ما هم می‌توانستیم مثل این فرد بدون آمادگی قبلی خوب صحبت کنیم، دقیقاً اشتباه همین‌جاست.. افرادی که بداهه خوب صحبت می‌کنند، بدون آمادگی صحبت نمی‌کنند، بلکه آن‌ها از قبل برای موقعیت‌های مختلف تمرین داشته‌اند که کجا و چطور صحبت کنند و الآن برای جمع‌های مختلف صحبت‌هایی دارند و هرجایی که قرار بگیرند شروع به صحبت می‌کنند. منظور از سخنرانی بداهه، سخنرانی بدون آمادگی نیست، بلکه سخنرانی بدون اطلاع قبلی است.

سخنرانی بداهه نیازمند مهارتی است که بتوانید در لحظه با کنترل استرس و تمرکز، افکار خود را جمع‌بندی کنید تا سخنرانی قابل قبولی را ارائه دهید.

پیام بهرام پور، مربی سخنرانی مسئولین سیاسی کشور و نویسنده بیش از 10 عنوان کتاب آموزشی، در دوره مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه‌ای، سازوکار سخنرانی، اکوسیستم سخنرانی، نمودار توجه مخاطبان حین سخنرانی، مهم‌ترین اصول سخنرانی، قوانین سخنرانی، اهمیت شناخت مخاطبان، بدن‌سازی ذهنی، هدف‌گذاری برای سخنرانی، نحوه شروع خوب سخنرانی، نحوه شروع کلیشه‌ای و ساختار سخنرانی PREP را به شما آموزش می‌دهد.

شما پس از مشاهده دوره مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه‌ای، در صورت تمرین و تسلط به این مهارت و تکنیک در مواقعی که انتظار ندارید، می‌توانید به‌راحتی از عهده یک سخنرانی کوتاه و البته اثرگذار بربیایید. یادگیری مهارت سخنرانی بداهه، مزایای فردی شگفت‌انگیزی مانند ایجاد عزت‌نفس، بهبود مهارت‌های تفکر انتقادی و ارائه فرصت‌های شبکه‌سازی و برقراری ارتباطات جدید اجتماعی به دنبال دارد. سخنرانی ابزاری عالی برای پیشرفت شغلی است، چون فرصت‌های خوبی برای تأثیرگذاری بر رئیس، شهرت یابی و شبکه‌سازی فراهم می‌کند. با یادگیری مهارت سخنرانی بداهه، وقتی همه سکوت می‌کنند، شما بدرخشید. سخنرانی بداهه قدرت شما است.

اساتید دوره

پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راه انـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میلاد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

person
mail