مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه ای
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه

پیام بهرام پور

72098 دقیقه

پیام بهرام پور

37375 دقیقه

پیام بهرام پور

40070 دقیقه

برایان تریسی

3568 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.