چگونه در کارمان مثبت باشیم؟ با تدریس برندا بیلی هیوز (مدت زمان : 34 دقیقه)

خلاصه دوره

در این ویدان برندا به شما آموزش می دهد که چگونه در کارمان مثبت باشیم، در این دوره شما خواهید آموخت که مثبت گرایی چیست و چه فایده ای دارد، همچنین 21 استراتژی برای مثبت تر بودن را یاد خواهید گرفت، در پایان این ویدان می آموزید که چگونه با افراد منفی اطراف خود رفتار کنید و همین طور می فهمید در مواقع سخت و منفی زندگی مثبت بمانید.

در این ویدان برندا به شما آموزش می دهد که چگونه در کارمان مثبت باشیم، در این دوره شما خواهید آموخت که مثبت گرایی چیست و چه فایده ای دارد، همچنین 21 استراتژی برای مثبت تر بودن را یاد خواهید گرفت، در پایان این ویدان می آموزید که چگونه با افراد منفی اطراف خود رفتار کنید و همین طور می فهمید در مواقع سخت و منفی زندگی مثبت بمانید.


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

درک مثبت اندیشی

مثبت اندیشی خود را افزایش دهید

غلبه بر شرایط سخت

نتیجه گیری

طرح اقدام عملی

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی