مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله

7
درس
25
فایل
54
دقیقه
79000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقدمه

play_arrow
تقویمتون دارای یک ایراده
1:10 - 3.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

چه مشکلی در لیست شما وجود دارد

play_arrow
روش تنفس 4-7-8
1:36 - 4.4 مگابایت
play_arrow
شما برای مشغول بودن امتیاز دریافت نمیکنید
1:51 - 5.8 مگابایت
play_arrow
فعالیت با عمل کردن متفاوت است
1:55 - 6.0 مگابایت
play_arrow
پایان دستپاچگی
2:23 - 7.3 مگابایت
play_arrow
لیست کار های قابل انجام شما
2:25 - 7.6 مگابایت

تسلط بر لیست خود

play_arrow
به موضوعاتتون یک اسم بامزه بدید
2:10 - 6.8 مگابایت
play_arrow
تخمین زمان
2:08 - 6.6 مگابایت
play_arrow
تخمین پول
1:49 - 7.5 مگابایت
play_arrow
تخمین میزان تمایل
3:08 - 9.9 مگابایت
play_arrow
زیبایی یک لیست قابل انجام خوب
2:45 - 8.4 مگابایت

برنامه ریزی

play_arrow
مشکلات اغلب برنامه ریز ها
2:16 - 6.8 مگابایت
play_arrow
برنامه ریزتون رو تغییر بدید، زندگیتون تغییر بدید
2:27 - 7.6 مگابایت
play_arrow
کار های اضطراری رو حذف کنید
2:20 - 7.2 مگابایت

ارزیابی آخر هفته

play_arrow
کلید خوشبختی
2:23 - 7.4 مگابایت
play_arrow
ارزیابی کار های انجام شده خودتون
2:05 - 6.4 مگابایت
play_arrow
ارزیابی چیز هایی که الان میدونید
1:46 - 5.6 مگابایت
play_arrow
بینش درونی بر علیه بینش عقلانی
2:00 - 6.2 مگابایت
play_arrow
یک هنر 90 ثانیه ای درست کنید
2:40 - 8.2 مگابایت
play_arrow
به هفته بعد نگاه کنید
2:06 - 6.5 مگابایت

استراتژی های بیشتر برای مدیریت زمان بهتر

play_arrow
زمان خود را مهندسی معکوس کنید
1:58 - 6.1 مگابایت
play_arrow
سه استراتژی برای مدیریت زمان شما
2:02 - 6.4 مگابایت
play_arrow
سه استراتژی برای تیم شما
2:43 - 8.4 مگابایت
play_arrow
برنامه ریزی برای شکست
2:06 - 6.5 مگابایت

نتیجه گیری

play_arrow
زمانتون رو کنترل کنید و زندگیتون رو کنترل کنید
1:09 - 3.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

در حال حاضر کلی کار روی سرتان ریخته است. مادرتان دائم زنگ میزند، فرزندتان مریض شده، در پروژه کاریتان عقب هستید. سردرگم و گیج شدهاید. هیچ کاری بهخوبی پیش نمیرود. شما خودتان این کار را با خودتان انجام دادهاید. اما خبر خوب این است که همانطور که شما خودتان را در این دردسر انداختهاید، میتوانید از این شرایط بیرون بیایید. شما، مخاطب دوره مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله، هستید.

سم بنت، متخصص بازدهی و خلاقیت در دوره مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله، به شما یاد میدهد زمانتان را بهتر کنترل کنید. ایراد تقویمتان را یادآور میشود. بهترین الگو از یک برنامه دقیق روزانه به شما میدهد. کمک میکند کلمات "خیلی پر‌مشغله" و "سردرگم" را از دایره لغاتتان حذف کنید. همچنین چند استراتژی مفید، برای مدیریت زمان خودتان و تیمتان ارائه میکند.

افراد پرمشغله احساس میکنند که برای رسیدن به همهٔ کارهایی که هرروز میخواهند انجام دهند، بهاندازه کافی وقت ندارند. افراد پرمشغله وقت ندارند و پر‌مشغله هستند، اما در حال کار بر روی چیزهایی که به آنها لذت بزرگ میدهد و یا تأثیر واقعی در کسبوکار و زندگیشان دارد، نیستند. کار ثابت کردن در تمام طول روز، نرمال است. اما افراد پرمشغله در یک چرخه بیپایان از مشغله و پر کردن زمان با کارها، گیرکردهاند.

مشغلهٔ کاری، افراد را از خلاقیت و بهرهوری بازمیدارد و باعث بغرنجی و آشفتگی میشود. چک کردن و جواب دادن به ایمیلها، رفتن به جلسات متعدد، چند شغله بودن و کار کردن در فعالیتهای کمارزش درواقع بهترین استفاده از وقت شما نیست. شما میتوانید در مورد چگونگی مدیریت زمان خود روشهای دیگری را بهکارگیرید. آیا شما آرزو میکنید که بتوانید زمان خود را بهطور مؤثرتر مدیریت کنید و هرروز را با رضایت ازآنچه به دست آوردهاید، به پایان برسانید؟ این دوره را ببینید.

چند استراتژی ساده برای مدیریت زمان وجود دارد که افراد پر‌مشغله میتوانند از آن برای مدیریت کارآمدتر و مؤثرتر و کسب خروجی بیشتر از کارهای مهم استفاده کنند. در این دوره سم بنت، شمارا با این استراتژیها آشنا میکند.

مدیریت زمان یکی از مهمترین مؤلفههای رشد فردی و موفقیت است و هر انسانی که مشتاق رشد و رسیدن به اهدافش است، باید تکنیکهای مدیریت زمان را بلد باشد و از زمان خود بهخوبی استفاده کند. وقتی شما زمان خودتان را کنترل کنید، زندگیتان را کنترل میکنید. اگر آمادهاید هنر مدیریت زمان را یاد بگیرید، دوره مدیریت زمان برای افراد پر‌مشغله را مشاهده کنید.

دنیای کنونی و اشتغال ما به موضوعات مشابه بهطور موازی، موجب میشود که واقعاً وقت نداشته باشیم. اما کسی که به دنبال بهرهوری بیشتر در زندگیاش است، از این فرصت استفاده میکند تا بتواند به بهترین شکل ممکن، اوضاع وقت و مشغله خود را سروسامان دهد.

هنگامیکه افراد پرمشغله صحبت از عدم داشتن زمان کافی میکنند، معمولاً به این دلیل است که آنها ارزش زمان خود را درک نکرده و زمان خود را به شیوهٔ مناسب اولویتبندی نکردهاند. چگونگی استفاده از زمانمان اغلب یک انتخاب است. یک یا چند استراتژی مدیریت زمان را که در این دوره یاد میگیرید، امتحان کنید. اگر یک و یا چند تا از آنها برای شما خوب جواب داد، ادامه دهید و تفاوت آن را در زندگی تجاری و شخصی خود ببینید.

اساتید دوره

سم بنت
سم بنت در کشور به عنوان یکی از نویسندگان پرفروش و مشاور ارتباطات شناخته میشود. سم نویسنده، گوینده، بازیگر، معلم، متخصص خلاقیت و بازدهی و نویسنده کتاب پرفروش "انجامش بده: از عقب ماندگی تا نبوغ در خلاقیت با 15 دقیقه در روز"(کتابخانه نیو ورلد) که ست گودین دربارش چنین گفته: کتاب بسیار محبوبیه، و برای افرادی که میخوان غوغا به پا کنن لازمه. آخرین کتاب پرفروش او "از همان جایی که هستی شروع کن: چگونه تغییرات کوچک میتونن تاثیرات بزرگی در افراد تعلل گر دستپاچه، افراد موفق ناامید و کمال گرایان در حال بازیابی، بزارند(کتابخانه نیو ورلد). او موسس شرکت هنرمند سازمان یافته (Organized artist company) هست که وقف کمک در پیشرفت هزاران فرد خلاق در تمرکز و دست یابی به هدفشان شده است.
person
mail