هنر داستان سرایی برای کمپین های تبلیغاتی با تدریس Stefan Mumaw (مدت زمان : 35m 10s)


مقدمه

0.1 خوش‌آمدید

  • 00:58
  • Text reading

عناصر داستانی

تلنگری بر احساسات

پروژه‌ی واقعی

ایجاد کمپین

نتیجه‌گیری