آموزش ساخت یک رزومه جذاب ویدیویی
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

تی جی واکر

4559 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.