برون سپاری یا outsourcing
دوره های پیشنهادی

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.