چطور شکست را تبدیل به موفقیت کنیم
دوره های پیشنهادی

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

رابین شارما

جان دمارتینی

51468 دقیقه

زیگ زیگلار

5086 دقیقه

جی آبراهام

2839 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.