چطور شکست را تبدیل به موفقیت کنیم
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

رابین شارما

جان دمارتینی

51468 دقیقه

زیگ زیگلار

5086 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.