بیزینس مستری

3
درس
82
فایل
1931
دقیقه
1990000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

تونی رابینز

play_arrow
مقدمه - چگونه بهترین نتیجه را از این دوره بگیریم؟ (بخش اول)
17:33 - 53.6 مگابایت
play_arrow
مقدمه - چگونه بهترین نتیجه را از این دوره بگیریم؟ (بخش دوم)
22:40 - 68.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
قانون 1 - رهبری شکست‌ناپذیر ، راز رشد شگفت‌انگیز (بخش اول)
10:22 - 31.4 مگابایت
play_arrow
قانون 1 - رهبری شکست‌ناپذیر ، راز رشد شگفت‌انگیز (بخش دوم)
26:07 - 79.8 مگابایت
play_arrow
قانون 1 - رهبری شکست‌ناپذیر ، راز رشد شگفت‌انگیز (بخش سوم)
28:43 - 87.5 مگابایت
play_arrow
قانون 1 - رهبری شکست‌ناپذیر ، راز رشد شگفت‌انگیز (بخش چهارم)
22:50 - 69.5 مگابایت
play_arrow
قانون 2 - سه راه رشد کسب و کار ، چگونه همین الان رشد خود را آغاز کنید (بخش اول)
13:14 - 40.4 مگابایت
play_arrow
قانون 2 - سه راه رشد کسب و کار ، چگونه همین الان رشد خود را آغاز کنید (بخش دوم)
14:59 - 45.1 مگابایت
play_arrow
قانون 2 - سه راه رشد کسب و کار ، چگونه همین الان رشد خود را آغاز کنید (بخش سوم)
15:01 - 45.1 مگابایت
play_arrow
قانون 3 - نوآوری استراتژیک، 5 اقدام که به شما مزیت رقابتی می‌دهد (بخش اول)
22:10 - 67.8 مگابایت
play_arrow
قانون 3 - نوآوری استراتژیک، 5 اقدام که به شما مزیت رقابتی می‌دهد (بخش دوم)
26:39 - 80.9 مگابایت
play_arrow
قانون 4 - قدرت تأثیرگذاری، مسائل را حل کنید و برنده شوید(بخش اول)
26:58 - 82.6 مگابایت
play_arrow
قانون 4 - قدرت تأثیرگذاری، مسائل را حل کنید و برنده شوید (بخش دوم)
32:29 - 99.2 مگابایت
play_arrow
قانون 4 - قدرت تأثیرگذاری، مسائل را حل کنید و برنده شوید (بخش سوم)
28:56 - 88.4 مگابایت
play_arrow
قانون 4 - قدرت تأثیرگذاری، مسائل را حل کنید و برنده شوید (بخش چهارم)
27:15 - 83.2 مگابایت
play_arrow
یکپارچه‌سازی - 5 کلید ثروت و شادی (بخش اول)
13:28 - 41.1 مگابایت
play_arrow
یکپارچه‌سازی - 5 کلید ثروت و شادی (بخش دوم)
12:57 - 39.3 مگابایت
play_arrow
مسیر سودآوری - چگونه از صفر به یک کسب و کار خانه‌سازی میلیارد دلاری رسید
25:45 - 83.8 مگابایت
play_arrow
پاداش - فرمول ثروت‌ساز برای ساخت تغییرات دائمی با جین مک‌ناتون (بخش اول)
28:06 - 86.3 مگابایت
play_arrow
پاداش - فرمول ثروت‌ساز برای ساخت تغییرات دائمی با جین مک‌ناتون (بخش دوم)
28:34 - 87.1 مگابایت

چت هولمز

play_arrow
تبدیل شدن به استاد بازاریابی - چطور به یک استراتژیست فوق العاده تبدیل شویم (بخش اول)
23:57 - 72.9 مگابایت
play_arrow
تبدیل شدن به استاد بازاریابی - چطور به یک استراتژیست فوق العاده تبدیل شویم (بخش دوم)
35:13 - 107 مگابایت
play_arrow
تبدیل شدن به استاد بازاریابی - چطور به یک استراتژیست فوق العاده تبدیل شویم (بخش سوم)
29:07 - 28.8 مگابایت
play_arrow
تبدیل شدن به استاد بازاریابی - چطور به یک استراتژیست فوق العاده تبدیل شویم (بخش چهارم)
25:38 - 77.2 مگابایت
play_arrow
چطور یک سازمان مجازی بسازیم که در آن حقوق همه کارمندان به صورت حق کمیسیون پرداخت میشود؟
27:24 - 83.5 مگابایت
play_arrow
استراتژی بهترین خریدار - سریعترین و کم هزینه ترین روش برای دو برابر کردن میزان فروش (بخش اول)
33:32 - 101 مگابایت
play_arrow
استراتژی بهترین خریدار - سریعترین و کم هزینه ترین روش برای دو برابر کردن میزان فروش (بخش دوم)
30:26 - 93.2 مگابایت
play_arrow
جلو افتادن از رقیب ها در بازار - چگونه از 0 دلار به 100 میلیون دلار برسیم (بخش اول)
33:36 - 102 مگابایت
play_arrow
جلو افتادن از رقیب ها در بازار - چگونه از 0 دلار به 100 میلیون دلار برسیم (بخش دوم)
36:27 - 109 مگابایت
play_arrow
اسرار میلیاردی برای مدیریت زمان و کار
32:02 - 97.1 مگابایت
play_arrow
استخدام افراد مستعد - کلید میلیونر شدن (بخش اول)
21:01 - 64.1 مگابایت
play_arrow
استخدام افراد مستعد - کلید میلیونر شدن (بخش دوم)
25:47 - 78.6 مگابایت
play_arrow
استخدام افراد مستعد - کلید میلیونر شدن (بخش سوم)
22:30 - 67.6 مگابایت
play_arrow
هفت اصل بازاریابی (بخش اول)
26:51 - 81.3 مگابایت
play_arrow
هفت اصل بازاریابی (بخش دوم)
28:56 - 88.4 مگابایت
play_arrow
هفت اصل بازاریابی (بخش سوم)
28:58 - 88.4 مگابایت
play_arrow
هفت اصل بازاریابی (بخش چهارم)
22:57 - 68.7 مگابایت
play_arrow
بی نقص ترین و کامل ترین پروسه فروش (بخش اول)
23:42 - 71.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بی نقص ترین و کامل ترین پروسه فروش (بخش دوم)
24:53 - 75.4 مگابایت
play_arrow
بی نقص ترین فرایند پیگیری (بخش اول)
19:35 - 59.3 مگابایت
play_arrow
بی نقص ترین فرایند پیگیری (بخش دوم)
17:26 - 53.0 مگابایت
play_arrow
چطور بتوانیم با هر فرد مهمی قرار ملاقات بگذاریم؟ (بخش اول)
22:23 - 68.4 مگابایت
play_arrow
چطور بتوانیم با هر فرد مهمی قرار ملاقات بگذاریم؟ (بخش دوم)
20:50 - 63.1 مگابایت
play_arrow
چطور بتوانیم با هر فرد مهمی قرار ملاقات بگذاریم؟ (بخش سوم)
21:10 - 63.7 مگابایت
play_arrow
چطور بتوانیم با هر فرد مهمی قرار ملاقات بگذاریم؟ (بخش چهارم)
29:39 - 90.0 مگابایت
play_arrow
ارائه حرفه ای - آموزش قوانین و مهارت ها (بخش اول)
19:48 - 60.4 مگابایت
play_arrow
ارائه حرفه ای - آموزش قوانین و مهارت ها (بخش دوم)
22:30 - 68.2 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه
- 1.4 مگابایت

اساتید برتر کسب و کار

play_arrow
سرعت اعتماد (بخش اول)
23:41 - 72.2 مگابایت
play_arrow
سرعت اعتماد (بخش دوم)
24:35 - 75.1 مگابایت
play_arrow
سرعت اعتماد (بخش سوم)
23:57 - 72.9 مگابایت
play_arrow
تونی سیه- داستان زاپوس، رسیدن به خوشبختی و پول (بخش اول)
18:33 - 56.8 مگابایت
play_arrow
تونی سیه- داستان زاپوس، رسیدن به خوشبختی و پول (بخش دوم)
20:38 - 64.5 مگابایت
play_arrow
تونی سیه- داستان زاپوس، رسیدن به خوشبختی و پول (بخش سوم)
20:36 - 62.9 مگابایت
play_arrow
جی آبراهام- پرسش و پاسخ سوالات متداول رشد کسب و کار
19:54 - 60.6 مگابایت
play_arrow
ابن پاگان - چطور مثل یک نابغه بازاریابی فکر کنیم (بخش اول)
23:04 - 70.4 مگابایت
play_arrow
ابن پاگان - چطور مثل یک نابغه بازاریابی فکر کنیم (بخش دوم)
21:26 - 65.3 مگابایت
play_arrow
ابن پاگان - چطور مثل یک نابغه بازاریابی فکر کنیم (بخش سوم)
22:54 - 70.2 مگابایت
play_arrow
گری واینرچوک - چطور اشتیاق خود را به یک کسب و کار موفق تبدیل کنیم (بخش اول)
20:10 - 61.7 مگابایت
play_arrow
گری واینرچوک - چطور اشتیاق خود را به یک کسب و کار موفق تبدیل کنیم (بخش دوم)
22:56 - 70.1 مگابایت
play_arrow
گری واینرچوک - چطور اشتیاق خود را به یک کسب و کار موفق تبدیل کنیم (بخش سوم)
23:39 - 72.3 مگابایت
play_arrow
ویشن لاخیانی- 6 الگو که مشتری هاتون رو عاشقتون میکنه (بخش اول)
23:16 - 71.3 مگابایت
play_arrow
ویشن لاخیانی- 6 الگو که مشتری هاتون رو عاشقتون میکنه (بخش دوم)
25:05 - 77.0 مگابایت
play_arrow
آنیک سینگال- پنج راه پیدا کردن مشتری با اینترنت و فروش با یک کلیک (بخش اول)
19:00 - 57.9 مگابایت
play_arrow
آنیک سینگال- پنج راه پیدا کردن مشتری با اینترنت و فروش با یک کلیک (بخش دوم)
17:14 - 52.5 مگابایت
play_arrow
مایک کونیگس- فرمول 10*10*14
16:05 - 48.8 مگابایت
play_arrow
استادان بازاریابی اینترنتی (بخش اول)
16:26 - 51.5 مگابایت
play_arrow
استادان بازاریابی اینترنتی (بخش دوم)
16:52 - 61.0 مگابایت
play_arrow
اندی میلر- فروش مشاوره ای (بخش اول)
18:55 - 55.6 مگابایت
play_arrow
اندی میلر- فروش مشاوره ای (بخش دوم)
21:10 - 64.7 مگابایت
play_arrow
اندی میلر- فروش مشاوره ای (بخش سوم)
16:55 - 51.8 مگابایت
play_arrow
برندون برشارد- استفاده از حمایت (اسپانسرینگ) شرکت ها و شرکای غیر انتفاعی (بخش اول)
20:34 - 62.9 مگابایت
play_arrow
برندون برشارد- استفاده از حمایت (اسپانسرینگ) شرکت ها و شرکای غیر انتفاعی (بخش دوم)
29:28 - 89.6 مگابایت
play_arrow
برندون برشارد- استفاده از حمایت (اسپانسرینگ) شرکت ها و شرکای غیر انتفاعی (بخش سوم)
20:39 - 62.6 مگابایت
play_arrow
اسکات هالمن- کارگاه سود بادآورده (بخش اول)
23:21 - 71.1 مگابایت
play_arrow
اسکات هالمن- کارگاه سود بادآورده (بخش دوم)
26:49 - 81.6 مگابایت
play_arrow
اسکات هالمن- کارگاه سود بادآورده (بخش سوم)
22:45 - 68.6 مگابایت
play_arrow
جیل لوبلین- ایجاد اخبار و کنترل پیام (بخش اول)
26:21 - 80.5 مگابایت
play_arrow
جیل لوبلین- ایجاد اخبار و کنترل پیام (بخش دوم)
29:17 - 89.2 مگابایت
play_arrow
مارک تامسون- ارزش شرکت شما چقدر است؟- اسرار میلیونر ها (بخش اول)
27:02 - 82.8 مگابایت
play_arrow
مارک تامسون- ارزش شرکت شما چقدر است؟- اسرار میلیونر ها (بخش دوم)
25:21 - 77.4 مگابایت
play_arrow
اسکات هالمن- کارگاه سلسه مراتب فرصت ها (بخش اول)
22:40 - 68.3 مگابایت
play_arrow
اسکات هالمن- کارگاه سلسه مراتب فرصت ها (بخش دوم)
25:07 - 75.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

با دوره بیزینس مستری کسب و کارتان  بین 30 تا 120 درصد رشد  می کند!

 

چطور در مدیریت، بازاریابی ، فروش و کسب وکار تان بی رقیب شوید!

افراد زیادی هستند که می‌خواهند کسب‌وکارشان را به سطح جدیدی برسانند، می‌خواهند موفق شوند و رؤیاهایشان را به حقیقت تبدیل کنند، ولی چند نفر از آن‌ها واقعاً برای رسیدن به خواسته‌هایشان، کاری انجام می‌دهند؟

اکثر افرادی که وارد کسب‌وکار می‌شوند، یک تصوری از کسب‌وکار دارند، هیجان و اشتیاق دارند وارد کسب‌وکار شوند، کارهایی را انجام می‌دهند، یک مدت موفق می‌شوند، اما پس از یک مدت کوتاه با چالش‌هایی روبرو می‌شوند، برای مقابله با این چالش‌ها، چه‌کار می‌کنند؟ بیشتر کارهایشان جواب نمی‌دهد! به‌عنوان‌مثال اقتصاد تغییر می‌کند. آن‌ها کسب‌وکار خود را در یک اقتصاد شروع می‌کنند و به یک برتری در تکنولوژی می‌رسند، بهترین بازار خودشان می‌شوند، کارکنان خیلی خوبی هم دارند، اما ناگهان بازار تغییر می‌کند و این افراد نمی‌توانند سازگار شوند. مشکل چیست؟

دوره بیزینس مستری چیست و چطور می‌تواند شمارا به بیشترین نتیجه برساند؟

دوره بیزینس مستری یک دوره جامع کسب‌وکار ثروت ساز است، دوره‌ای که می‌تواند کسب‌وکار و زندگی شمارا به سطح جدیدی برساند.

در این دوره کامل‌ترین متخصصان همراه شما هستند، آنتونی رابینز به همراه شریکان، دوستان نزدیک، معلمان و همکارانش که در 3 دهه گذشته بیشترین تغییر را در کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند، در دوره بیزینس مستری همراه شما هستند.

 

همراهان آنتونی رابینز در این دوره، چت هولمز، استفان کاوی، تونی سیه، جی آبراهام، ابن پاگان، گری واینرچوک، ویشن لاخیانی، آنیک سینگال، مایک کونیگس، اندی میلر، برندون برشارد، اسکات هالمن، جیل لوبلین، مارک تامسون، اسکات هالمن هستند.

اساتید این دوره، کسب‌وکارهایی که ثابت بودند یا داشتند از هم می‌پاشیدند یا کسب‌وکارهایی که موفق بوده‌اند را به سطح جدیدی رسانده‌اند و شما در دوره بیزینس مستری قرار است تمام این موارد را قدم‌به‌قدم ببینید. در این دوره استراتژی‌ها به قدم‌های کوچک تبدیل می‌شوند تا هم یاد بگیرید و هم بتوانید در کسب‌وکارتان پیاده‌سازی کنید و نتایج قابل‌اندازه‌گیری آن را ببینید.

در این دوره راز رهبری شکست‌ناپذیر و رشد شگفت‌انگیز را یاد می‌گیرید. با 3 روش رشد کسب‌وکار، نوآوری استراتژیک، قدرت تأثیرگذاری و حل مسائل، یکپارچه‌سازی، 5 کلید ثروت و شادی و فرمول‌های ثروت سازی آشنا می‌شوید. یاد می‌گیرید چگونه به یک استراتژیست فوق‌العاده تبدیل شوید و چگونه از صفر دلار به 100 میلیون دلار برسید. اسرار میلیاردی کسب‌وکار را خواهید آموخت. یاد می‌گیرید چطور با هر فرد مهمی قرار ملاقات بگذارید، چطور مثل یک نابغه بازاریابی فکر کنید، چطور اشتیاق خود را به یک کسب‌وکار موفق تبدیل کنید و ارزش کسب‌وکار خود را 10 برابر کنید.

اساتید دوره

تونی رابینز

آنتونی جی رابینز ملقب به تونی رابینز، کارآفرین، مشاور، استراتژیست کسب و کار، استراتژیست زندگی و فعال بشر دوست است که در سال 1960 در منطقه هالیوود در ایالت کالیفرنیای آمریکا به دنیا آمده است. او همچنین یکی از برترین نویسندگان و سخنرانان جهان نیز هست. او به واسطه کتاب های معروف و پر فروش خود در حوزه انگیزشی و موفقیت به شهرتی بی نظیر در سراسر جهان دست یافته است. کتاب های آنتونی رابینز در ایران هم جز پر فروش ترین کتاب ها هستند و او در ایران هم طرفداران بسیاری دارد. در ادامه مطلب ” زندگی نامه تونی رابینز “ با ما همراه باشید.

تونی رابینز به واسطه ی دانشی که از قوانین جهان بدست آورده بود در زمان کوتاهی توانست به اکثر رویاها و آرزوهای خود برسد و آن ها را به واقعیت تبدیل کند. افراد بسیاری در سرتاسر جهان وجود دارند که برای رسیدن به آرزوها و امیال خود در دروه های او شرکت نموده و یا کتاب های او را مطالعه می کنند.

آنتونی رابینز یک شعار بسیار معروف و جهانی دارد که در آن می گوید: همه ی ما استاد سرنوشت خود هستیم

بخش عمده ای از آنچه او در دوره ها، کارگاه های آموزشی، سمینار ها و کتاب هایش می گوید، به انگیزه دادن و الهام بخش بودن مربوط می گردد.

چت هولمز

چت هولمز, یکی از بهترین استادان بازاریابی, فروش و موفقیت کسب و کار در دنیا بوده است. چت مدیرعامل, مربی, مشاور استراتژیک و متخصص انگیزشی بیش از 60 عدد از 500 شرکت برتر آمریکا بوده و همچنین دوره «استادان رشد کسب و کار» رو به همراه جی آبراهام, دوره «مگامارکتینگ و  فروش» و دوره «بازاریابی پارتیزانی و کاراته» رو همراه با جی لوینسون (استاد کاراته) تولید کرده.

چت هولمز در یال 2012 از دنیا رفت.

person
mail