جهت دریافت بلیت فرم زیر را پر کنید

با شرکت در این لایو نکات و تاکتیک هایی را برای تغییر سال 1401 خود یاد خواهید گرفت،اگر نکاتی را که در این لایو می گفته می شود را اجرا کنید، قطعا نتیجه سال آینده تان با امسال تان متفاوت خواهد شد
این آموزش ارزشمند را رایگان در نظر گرفتم تا همه بتوانند شرکت کنند و مبلغ ۱۰هزارتومان را صرفا بابت ورودی لحاظ کردیم تا افراد جدی در این لایو شرکت کنند.
جهت ثبت نام فرم بالا را پر کنید