خدمات مشتریان

گام اول خدمات مشتریان موفق

استاد ارائه دهنده : نوآه فلکینگ

گام دوم گوش سپاری به مشتریان

استاد ارائه دهنده : Noah Fleming

گام چهارم چگونه در کارمان مثبت باشیم؟

استاد ارائه دهنده : Brenda Bailey-Hughes