مدیریت و رهبری

گام دوم مهارت های شغلی

استاد ارائه دهنده : مربی کادر آموزشی لینکدین

گام چهارم اصول کار تیمی

استاد ارائه دهنده : Chris Croft

گام هشتم تکنیک های مصاحبه

استاد ارائه دهنده : Barbara Bruno

گام دهم مبانی کارآفرینی

استاد ارائه دهنده : Whitney Johnson

گام یازدهم مثل یک رهبر فکر کنید

استاد ارائه دهنده : برایان تریسی