برندا بیلی هیوز

برندا بیلی هیوز

برندا بیلی هیوز یکی از مدرس‌های ارشد مدرسه‌ی کسب‌وکار کِلی است که در زمینه‌ی ارتباطات، به مدیران اجرایی تدریس می‌کند.
برندا یکی از اعضای هیئت علمی مدرسه‌ی کسب‌وکار کِلی در دانشگاهِ ایندیانا است که دوره‌های ارتباطات را به دانشجویان دوره‌ی کارشناسی تدریس می‌کند. همچنین، دوره‌های رهبری و مشاوره‌ی Kelley Direct MBA را آن‌جا می‌کند، و بر روی برنامه‌ی مشارکتی Executive MBA، میان مدرسه‌ی کسب‌وکار کِلی و دانشگاه SKKU، کره‌ی جنوبی، کار می‌کند. پروفسور بیلی هیوز طرفدارِ آموزشِ دیدگاه‌های جهانی در محیط کسب‌وکار است. او مربی مجاز برای تدریس  به دانشجویان و حرفه‌ای‌های عرصه‌ی کسب‌وکار است که به دنبال افزایشِ صلاحیتِ بین‌المللی‌شان هستند.
برندا سخنرانِ محبوبی است که، به‌صورت مرتب، در کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌ها در مورد موضوعات مختلف، از جمله مدیریت تغییر، مهارت‌های ارائه، ارتباطات میان‌فرهنگی، ارتباطات موثر و خدمات مشتری، سخنرانی می‌کند. برندا یکی از مالکان تیم پرفورمنس (Team Performance) است؛ Team Performance یک کمپانی آموزش و مشاوره است. برندا متخصص آموزشِ ارتباط است و مربیِ بسیاری از مدیرانِ اجرایی کمپانی‌های فرچون 500  است.
برندا دارای مدرک کارشناسی ارشد رشد حرفه‌ای و ارتباطات سازمانی است.

برندا بیلی هیوز

4178 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.