تی جی واکر

تی جی واکر

تی جی واکر دوره های آموزشی متعددی را در زمینه‌های توسعه شخصی، سخنرانی عمومی، مهارت‌های ارائه، آموزش رسانه و مهارت‌های ارتباطی ایجاد کرده است.

واکر بنیانگذار Media Training است و از سال 1984 کارگاه ها و سمینارهای آموزشی سخنرانی عمومی را برگزار کرده است.

تی جی واکر

4559 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.